Gazi Osman Paşa

145 günlük Plevne Savunmasını komuta eden Gazi Osman Paşa, gösterdiği direnişle askerlik tarihine geçmiştir. Asıl adı Osman Nuri’dir. Gazi Osman Paşa, 1832 yılında Tokat’da doğdu. Babası, istanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman, henüz 7-8 yaşlarındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ne, […]